Hf-/-y mi BESLISSING. J~ J-ZY kJ J' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -j. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. -€c^uZ^\ i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 600