NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. i r van de der op dag, den •- C Z'-eT* 192 Tegenwoordig de heerenC C'?. ZV.- Secretaris: 'T.:-? Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ..(P^S tot en met Pf van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 608