NOTULEN GEMEENTE SOEST No. i t ergadering van Burgemeester en Wethouders van de der op j dag, den <5 i 92 Tegenwoordig de heeren Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ff.O(h tot en met Cjo J van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, X<fiOr - il

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 616