*7' BESLISSING 'I *-<t -p 17 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. s? 5^r sy2S> *r-f <- >s4»| Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. - Z ty& AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 618