197 NOTULEN GEMEENTE SOEST No. l± Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de der op den Tegenwoordig de heeren: Secretarish; Afwezig de heer De notulen van de vergadering^van den lo/z -t/c liA-t*. worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ^sjoz tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, c A.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 624