O CJ). BESLISSING. Ji' Cj - I - 2>j -C-H V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^S-V^aXaJL ^Aj- :uf-1- ^t/lJayCc^A-C^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. sj}' r-1 - j>i. '/i_ «4.. J AANMERKINGEN. (tfji-wcysj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 628