J*a sz. ^ËfLud^. uLlA tm xs«$-z</-n y BESLISSING n l'3'/35 f -/2 z 'gsf* '2 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. VS - t - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ó&si yc. a/a oCvrt //a

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 630