B E S L I S S I N G. -er /ft» y Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. .5% - - t AANMERKINGEN. - ^o\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 632