J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3. w S 3 C "O Dagteekening en volgnummer, KORTE INHOUD. - <sïi<r^;^Zfc <-?SÏ£^-r s^-z*-zryi' 'Z^ P-3^^ ^€>-Z>-t^>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 639