NOTULEN GEMEENTE SOEST /ergadering van Burgemeester en Wethouders No. hS van de der op X' dag, den XV Tegenwoordig de heeren:' Secretaris Afwezig de heer 192X^- De notulen van de vergadering van den U(P {Pe. hréI92j^ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummerstot en met j iP van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 644