T7' .sul ^7 BESLISSING. IN^. 1/ ✓f? <ZS&ée£y> s**- /-*-yy \y^ yi~ \- Sx, /- z - Vt. ■'-SA *7' yf -c-^o&iA l. -T^d* I -s Z*" Y*-cy* -_' -^2S-=-=. - - V. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. f /./-/- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cCc*X»~-^ v-'V m5* - 2- tr - A-V LaVU ot^VUC-o-T-yO y< a/a£ 4* AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 646