vZZZZ^^ u r^ /ty*" 'f3^ BESLISSING. 1 P ^-- *£■*-- p*«~, yyy: PV,W^^ X Aanduiding van het Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V^V Üi. ÖL^-^V^V^V^«- oJ^\ K' L r- ^-' "-^ L^ ..7 r&fZu? "- ^zz f S-y -loS -?z - 2 y '^^y3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 650