NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. G. van de der op dag, den iT 192 Tegenwoordig de heeren: ^-<2 Secretaris: c'^^.2 Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 2/ c/Lir4>.tsL, 19 Y worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 656