u/- 1.,-L T 7 TÉ. y BESLISSING. 7 \7 aJoiuI^si i/p a* 2 -y- /f-r Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 2 S'/ .kL—* iT.; As Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 7 ~ii? jj - 7 7 7 AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 660