"^"1 BESLISSING. J -7 Jl ft-1- Ij Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. JJ -/ - J Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. -71. T -/ - J~£ s. COO-1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 664