I NOTULEN GEMEENTE SOEST M? Vergadering van Burgemeester en Wethouders yj~h No. i 0 van de der op V/-VM dag, den 192 Tegenwoordig de heeren: i <-f Secretaris Afwezig de De notulen van de vergadering van den ï/5~ ÖV 19 1 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met CjjQ van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° aanwezig is ter vergadering De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 670