y^m 1' r ^-i irn <j v* <n T ~1 T~5 "1' 1 f (J (l r aj> v4T i-"t- m. B E S L I S S I N G. X. K ^-t-GedGT X 1*~- 'jj Q Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. U-L-U" ^ul vLtcA- -v-u^-v t uc^ Cv"ti-v. -utnA-xTL '^aulA. o c-A-<~ -f -'f"v»-<f>. ^R ftU. VTV\ eLcv,^<J U!u<wf W -H-4 -£^<-^ -€>--w»A %«--X,£>C VtI^ Ai- .^L^o^^4>cA-t-. C<JL^o Os-Cis^-A. I* ^^A-tr-C^j _fl-v-. -C-"€-^lAT /V-V* cCi--o '£»-€_A-\_ê_-'J tVliA. ^rwv-Aé^. cX-c 2. 4 X -ww X. 4/6). u-w-c-o u5s. "i T/^ AJLo-£/ «uL^jL^ /U/VVtl/l V-V-» Qc-V"v»-A -%_ /\f—t> -». •^---' ^t-^o vfA <X.lls\jL>?> ^IXATrvAA t-WA -^v.^t-w./{-<A-A- ^ctvva. -^-C^u-c odyT" k vxAAm i/-v-w ^wtAwvto <e »-v0-^4^-t/L Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -7Z? S/ -/ - iX^oUxlv-^ ir£GL*^ AANMERKINGEN. >jT O ^1 *va irtTVViM •vt-w-w< 1^ i^X^GuXi^.. Awt-| l^ C^-CtA^UAA»<*f \G/' n-1- rit. É/L^i/V^Ctfc-WA 7a- CV-tL*-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 672