<f X ki i ^T <i F B E S L I S SI N G. *U/Ua£+*A -v— L tc II 'YU£j^ UX. C^JU^cxJC, ^y-VveX^ rCc_ -vt/tA - - -vfVvX/C" oCc-w -inm. ZZ <vU^XJ Ze ft- -/i^L -^jlA, s\s^lsV~lbL^*-^ •V^t>-5 cX--C-£-vv/' - chsO C^x. sX-C "Z-^/w^-v ALZ^.S ^\~tA, Jb-t-CLirt^Z tZ \J-4 aJL*-\~ >w» s^a^cA* ÖUAxvw^r^Ce-t^ V^kX»^. /tjT eZ~V~4~^ s\kUsA^Jb •C^^O-v» t-A-. l/-*^ 't-iTTA-<C/C_ cCfi- <!f je/V-^-C*~<*-c\ CL*_ ^Wv,« cZ^Zx. (AvX*j -£L-<l^ yC-6-<^^-v-. C/(_-c-<—eX—«*-X^v*-i—£_^-v^vv-£. /CZ /^~0""tGl/"vC''5 gx_y< cC^. cLc_ c</vc4-w£U. v-**-w \^V-V\xX~*y JX\Aj-^ -Ary Xju /d-4uAss. ^Ma-S -\Arvuo~*>ArY* C^C ./U/^VkTI. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. [X Ayj|<(x<jGu^ \M' VS- 1- V|. ^(jZun,ciMAA^i Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. t Co^cLteJL^-^ w^S «j - i - ^e». cy///3 (éèrrPiturïZs v/ r -/ - v/v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 674