a' ~i<r i r V BESLISSING. 'T»v-Z r I - v ir sv t $o Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor- den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. C'y^oJL L "V-V» (_X^A.i_ A_ n^^-v-w-va. </\aLa- ic^T' -v* 1/ o*-v(^t*sL cKjL. (XS\s\^s%t/Xa-~*s e^ct^ oAul v~^--v-Ar ^fc-vveA/^ -^tAT~ ^tLt^\ArC^y^- ^-S, urtu--S V/"^ 0^-*^ *-t iA—O-i^ ^y\^\y/ry/~VUy^A. 'L-v-> oOtfc<^-vnrv-v\ C-X^ yi-o-c v^a—Jt lyS~ü. - L{}€^uLt^ cXjL^y. A-CX/^V4ytS*c£<.~. OK^y<ArX^*y. £a_**-v ck^o-^ /tfc «vo 0<\xaCJ. o«At^ £C^ V _/j/V*v<AV< ^^C*-^/C«rv\ ft-J" (V ■?z- r ,r~ - 2 1 «^airnevi^t^viwj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 678