BESLISSING. yU <3- S?/ V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. (Jtju 0~z. |j - -^e-vv uwA A.X. IX 0cAtrb^ IJ7J -Lc-*. -TW\ oCc_ lli Xa. L-—eCc ^TLt^irLxE?. 1AA-0 Eca-RaX^ i^, La--^vv^-«^ -/CL -L.«-wocX. -vvuX ui. cLt^Ws oeAL -cf wce/L &Lucu«. oLc— Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. j X^jJlLt, -wxX— -Lzj v». t V-c L*/t 't 3 OH 6d« - AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 680