NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. ~t.lt, van de der op dag, den 192/G Tegenwoordig de heerend Secretaris'''«"Ti Afwezig de heer /£r //d De notulen van de vergadering van den O L1* worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ^jj ifi tot en met l.bö v van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 698