7 VI BESLISSING. I v^-7 - - ^öfa 13 -J - ^t: >6^ - Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. d Y Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. y J V x~ S~- - Siy/s y~ó*> - .'»ï- a J' yt,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 700