NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de der dag, den op Tegenwoordig de heeren:'— Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 197 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers /ÓOJ tot en met .1.0 van der, hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, /7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 706