(J BESLISSING. f:-: J /?z sly,. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. - yz "ït&c s - <£Z<Z-cr rf* 'Z'z'z' Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. s - - 2/ 4/3 cZéct+X.-aécx&C /i/2. AANMERKINGEN. 0~ t OKX^nrC-<J J Ce-V (XjyXZ. <^Wi-<ri-uJlciv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 708