"1 NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders )y?. No. 5". van de der op l Vz-o dag, den /Sêt-r** 19 Tegenwoordig de heeren: 7--« SecretarisV-/. Afwezig de heer 4 de ingekomen stukken en mede- De notulen van de vergadering van den Z l worden gelezen en goedgekeurd. Voorts wc deelingen, vermeld onder de volgnummers S tot en met (lij van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, /I t/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 70