'4 BESLISSING. /cT-Z~ zfy Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. zG -^" k- .-t Z'? tZ-^ér. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 2 - - Z O Z y .—ei ~-Z <7? j~- - /j y ^yCvK'/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 716