7 d ■7 BESLISSING. - l ^7 V V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Uw. t^2 E Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. - S~ o/ tL^tv, «A - Axuv(^Swub«w II /k^'V£. ^z- -? ~/-J z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 722