E l- 'y BESLISSING. eLJn V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. s^- r Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 4*/* $-&■ AANMERKINGEN. c/ -f SJ -/- J J flc^tLtxL^ kJ\! T.V-U \i.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 728