1' a.V BESLISSING. P^ c^, U- dL i- r. vd/ 5" - I - M/ 11- i- S\ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 2^ 8*2^ ZéZ* Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. o/ainrvw t//? .~/-tro Cc-a vuvtA->->- C^M. cLvi/<£/V |<l. 'K* if-k-b '6<H clt-AAvt^a- 1/tCi.eldtXu. Va_ l/t/vvufc\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 72