I L g/ j BESLISSING f (J\ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. - 2 - i*A tv <3— szék ■S^ - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. C*^kst4sC/l/' V. J> Z 3ö

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 730