NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de der dag, den i op Tegenwoordig de heeren: Afwezig de heer De notulen van de vergadering^ van den (P 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers /O.s-.s tot en met ./.cCé van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 734