BESLISSING. yyr<7' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. <37/7# ■- 't'S-r i---r r /S/s/f? Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 0i/u/|oL«£tXiAetA. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 736