NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op l u. s dag, den l/S... v 1 t. e-iHw-ttv 192 Tegenwoordig de heeren: i (a. CP 1 ('Ocxvi. ttxvs.1 A riiLu*. Xx. asv\A~cl^\<Vi*~ Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers IsO tot en met isO.J 3 van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, <t-n.oU^v«-cTciTi -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 746