~r J 7 y Otp» BESLISSING A> c^A:- Cj-l~ U>. UA. Jl II- i- 1. j^(~uv G-v-m/U. eXivvcj E AANMERKINGEN. \M l li IX, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -£^e»^(i3e y_ jé- <2^4: JLA^ - ■*A /GO^| ^yn^tuXc^ilA^ lAVttX Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. *>■'- (ryuuJl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 74