'f h <r (I "i H <5 Tt^ <T <T J 1 ;tr BESLISSING. J h ld vyt j. ,-^jf. vyl/" tjffl- ^Al'lb-lr 55". V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. "W-t-d a-^cK. ^<^v-v.cCT" de. ciOZ, <jCa-T" {d. /Wc£/t cCc^ "^Ldn, 1^-rA^Ct^ Ci.Osy~ XXXLC^x. -$y~cA Inr^cLctA. t cTS. &vdt\T-*\jLJ-.dUn aji, cdex^dxX-cf/d d-c_-<f jt^y^o-fA a* - (/5 öd^L-A/V- --d-'Cj -dt-i \z\s\~6S\^s\s\-siA~*4 \r-Uj -d-t-H. /t-M 6^-w- (rvvvvvi.^3 d^ft^VC o-mAA As~o^ A.cL^u+\cA. o, ZArv-IL&s* (X.ayxx^v-a^»dxddd -VtAtA» VtrrwX - ^uc-t/x e^CT /i-e. ^d-e^xx. e-ddcv* cL^uA cLs~ dvxd /i/tm. o-v-v—co^» cO-x*. -^-t-% c/3 /U,. lA-^ JÈ>-V* c^-^d'Lxd i^ -Vvw^ .'tvXA-V^. ^/L /\^[s-<- "^-C. ded-irV*d^/{ 1 -dd. d|ol ,-wut'C - iLtH/vt/wtx. -4^-c^vtAa edx-w X-</-w~£*d n^v*^c^xX«^Ji -c^v- -Ui/-tTL ^cddru-^cX-*-^- j ^\at\Tc-AAC 1"C d. /te -vi-edX*-** '^1|| C^c <*^xCexXv'w^ 'ucdd^i-d. d^Tcx-d^ dtrnTK xoX o(_c JU^yCc cLsvLt. AAhtX-^i^ \^C^A. (Xw«A-^^ ^UrvieC*-^ y(iut/i«.fi^J) x-v*. d.öco^-w^a^ e-i^—tc-ILx^* cGt/E Vut^ -3-4-CWw U-CK4K,^{ 1^<X £>tLl pCln/V Gk\ - AATTK.(i^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 4 je^V<-wtc^3 jt/WVVLX_c£

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 754