U ""■*1 'C 3 2j ~~1\ <3 (1 el BESLISSING. -ÉLlt X--/C<s-3u^*-CjJL\^4 .--Irv*-*. (X_ 1/C /"Üiu lAc LG-, -Gj^. I hG XitJ Lm U--I/VU. A A-ni if| tvi U Jtf-I aïg V~ ^/l/1 vLi- 5t>. U/" ,16 k' «x^hu-L-v^ kV :u- |- 2>J. Z^KjU^JL "UTmA. 0 I V. *~~d\c I V* .fc-'vLf'C**» XXTX'X -C" tvx 't V 17 X x-x» z L vicXe^, etx_ tA^, cyl-c+A^ -v-<^ \y v c>^ l d/\rv*ss c(>v» - 4-C. 't^vX^e^vvA-s ^Le^ww^ JLAA^ ie t^W - -"^^-ttv-m. i c^ds^jtss ^xAs-tr^d;X~ <-Uclx. JLjX eLc_ -^"V^ /Övuz. e-Lcxxx. -w-c\J ia-G-L-k-G. -Llc^v, Z BÖV^gLx. -vn_t4 oGL cxd-v-L-? 'K-Li 4-t Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ]p A-X-d-^x, 1'! ÖC.ctnAV^o C-C«-v». C-— SL^\**JU«ZX,t (X^VC-^tA-* 6*1 ^l^trirvvv\>-v. ^irv\^tZt-cJi. oL^tT 5T> XeLv-xX^L lo cCdyt L-xxt-x-A-^ -i-xi -axkxXc. -jj 'Vuxd. <-ht_ ^"d-'G^g-vv'"/XVil (Tvxxxx -ï-xA-ehf-x Le xe^Ê-L*^ .eA-x— '-— ox-xttx-x -Lc-tno. cGetXt-vv^ x-x, d-x«. -^VCt VGtvKm- Ü/xx-xxau-x xrx^ G1 (Jx^d-u-£j^ V' i- I - l/£. lj^*v CLosusb^&Ce. cLZ* 'A. J '<>-/ -X '/I z 2 - Y -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 756