JL: <r r «Sf. JU.. <$Y 1 1 <3 K)U. S S 3 c ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Li' H ko 14 vy^ n/- ^7 <<JS ^4 /Cfr-L i-c~^t -e- CJ Dagteekening en volgnummer. l i- ttvtLw. 1/4 (j 0 C\z\^UaA^ccA. -£xv-w^-t^(Lc /ti« -V^vC VvU^ (Ajl. £3(/1/lv<-vv/V KORTE INHOUD. 'lAfl^ djS_ £/M*Xtw(-cT^e^4^t/T/T-l*^ T£j x3. 4-c. "T^-vt-i*-|-'v"t jWi^f^-^L/Ce. ez<> - tu^£>-6_aX Tn^cA A^\jlA ctü \AJ~<AsU^aSAsla^[L, CL-0^tA^y~ X-^- /C-t-u* C-Cc 1^-ü^ ^L^T. ■yAA,(jLjdl/jX~L. V^\A>-O^A. A~\As-<jL. <X-£-» 1^/U -fU^Av^ d/LtO-v». (X^c-w*. cAj-u. ^H^ikv-l-OTUv -v-«s cO^. STvi^T 'i-irf -fLx-w^s. <J,£y-uc cA^i /l^M- V-tSj ClzvÊj-c^if' tT -trwl v<s Crj"^|A" W-w* ^txvA HLtT <TP^ ï^lTTr-OLl-« (J/* 'U>C^ ct-'l1 €--^V liMTVIMA, /trvw ^JMAxx^vtrn>£/V0 y-r5ri -Ay^ir-irxJL^i A sX-SJL^k. jC/AStsL-i*_« «-,. X-u~ 0C

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 757