- "I <T Tj 1 1 J U' 0 1 BESLISSING. o-v.» M. Jl i- Hv ,._a s<s~\rt u C^c^J 4-C. j> Vp <J <J a^«. x«ja. vJl n- 1. y -JU Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. e/v-wd/T £/U~ CJLe—uJ" 1- "X. s->A-eJ2JL^ a- 'j ^AJjUasiss Ha>_~ ii - ir). t j^ 4/0. v ■1tX-M<SX~ J J-tf.I I 4/0.1 L5. Qj l^-JA--!>-<- X. 4/0.; I Jt.- J— ^Xe^L»\|fa/*Lc /c^-^GrL. —e^ ^y^y. I X^/V, I t-ukJL ^XAjiX IA-*) jt-v-» /"V- 't--£^_ -vn "l\_£c—- frC-O-u, xASbCie. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het AANMERKINGEN. uv^ytt/Cu. /u obsi aha J -i^-v^cC^C oi-t— Uul. -ir^t /C^ v*-^ c^-c Oxj '/^-£-"V-i-AS^JL C^-c vtna tO_ /(-c 'l.w» 1/-VW tA_*_ -f~V-C^V-^<<^. \^+-Ar<A XAS~V\hXs-^ L/-V-1 cl-c L.4 4. (/\m/\. - t^v-i cljl^s - u^cAj^v cLl zj^, uru, U. (X. A/Vt/V-V^/W—A s\JLA A ^^£yU^C4|>v^" chrvy- cL<~~ \iv*-«S - dji-x. ^3^ {rvwi^v (AX. cLm^VU^ is* As-tsJbu^J cLl a^v4xh -VA^— -tXAVV^(/C kjoC/^v imAirv^-A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 758