P NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op dag, den 192 Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering^van den JA -e^. /f 19 JL/f worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers f tot en met //O (P van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 764