r~~7 A. ~s |tA BESLISSING. y y -/ st y - \J{I j^s -1IL ^Jv^LtoLt-e cLtV-^ <1 AS» /<P, 1-, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. s i ^^>2^ -^4- /C.^ ><é^r^e5^- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -t^<- j~-/~ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 76