NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op s dag, den 192 X Tegenwoordig de heeren: »- c c". „vu* y> Secretarisl-k*-*-. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den z/7 iv v-c 19 Z^. worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en me(: van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Burgemeester, f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 774