3'1^ BESLISSING. <H< S'J-'Yf /-t-vf /- i-Sa n* Af -1 - AANMERKINGEN. Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk -sss'W. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. /•Z'fö l/ft/tC!

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 776