NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. SO van de der op dag, den c 192 Tegenwoordig de heeren Secretaris: - Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 2.Z \92j( worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers //J>0 tot en met US.fi. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, <7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 786