s NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders /Sé*- No van de der op z t o dag, den 192^. Tegenwoordig de heeren: Secretaris/Éc Afwezig de heer f'Z De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 78