BESLISSING <e^' /-£■- fS. /-z- s? 1/ oJuXjxJL^ w cImma^ J' jylL Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^t/^vtrv. (luvvvvy^ m <(/?»-£■ (1'vC^f Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. vy'V Uk- lij- tv. J - J - SS l!o$ CL. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 792