BESLISSING. V - - t ALi Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. «- 4-V I v1 v crG^ <?a<^ /éf-Ov V Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Z - Sz'i J' - <J - ^9 9'- -j - <y<. J 4/ 1 I 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 798