J.v.Kooij, terugbetaling belasting publieke vermakelijkheden. Verhooging opcenten personeele belasting. Vaststelling suppl. schoolgeldkohier. Dansclub "Ons genoegen", ontheffing betaling vermakelijkheids belasting. Intrekking voorstel Raad tot heffing 65 opcenten Pers.belasting 3e Suppl. kohier Hondenbelasting 1927. BEPLANTINGEN. Opdracht levering beplanting sportterrein en plantsoen (Paarden- gat) aan Kraaijenbrink. 3 OUWPOLITIE Bouwvergunning 213. (Goed Wonen). C.Teekens, erfzijscheiding ten behoeve te bouwen perceel. Bouwvergunningen 206,1,2,4,5,6,7,8 en 9. N.V. "De Tijdgeest" verbreeden van een brug a.d. Noorderweg Bouwvergunning J.C. Bloupot. Bouwvergunning Mr. J.H. van Doorne. Bouwvergunningen 10,11,12,13,14 en 15. Opdracht a/d Gem.Architect opbouwen zonder vergunning. J.van den Broek Dz. Ontheffing afstand erfafscheiding. H.Brons, Ontheffing art.13 Bouwverordening, ï/.v.d. Velden. Ontheffing art.13 Bouwverordening. H.W.Willemsen.Ontheffing art.8 Bouwverordening. Ontheffing art.8. (bouwen aan niet verharde "wegen) aan een 7tal personen. H.J. Dolfin, Ontheffing art.14 Bouwverordening. Bouwvergunningen 16,17,18,19,20,21,22,23,24 en 25* Bouwvergunningen 19,22,27,28 en 29» Bouwvergunningen 3,3°, 31» 32 en 33. Bezwaarschrift Mr. van Doorne, verleende ontheffingen art.8 Bouwverordening. Bezwaarschrift Geubbels en v.Ee, ontheffing bouwverordening. Bouwvergunning J.^ets no.14. H.de Beer, klacht waterlossing perceel Lange Brinkweg 48. Bouwvergunningen 35» 3^» 39» 40, 41, 42, 44, 45» 47, 48, 49,50 en 51* Bouwvergunning H.J.Dolfin no.26. J.Hilhorst. Ontheffing art. 8 Bouwverordening. ;Ved. E. Wijnande Ontheffing art. 8 Bouwverordening. Bouwvergunningen 37»43,52, 53,54»55>56» 58,59,6° en 6l.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 7