NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 8l van de der dag, den -Pt? 192 r. Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den l 19?, worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers J/Sü tot en met J/OS van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 804