J. l 7 BESLISSING •£*7&Zm <^^G" ^^5 y^ -x - V V ■"C"^7 *-,xG Sy 'ss 's 2fe-^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^CxrL*t^ *yl! <j -1- u». - ^j £a^£i^L-|*t^v^övtcxI - G=^ f-j-// Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -- /^f LtLcCG^A -r 4 AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 808