>4 /L ^!L a X B E S L I S S I N G. X ^-zC -/- AANMERKINGEN. 7- &L Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. tZ, ZJ^ï/S.y'- J&. i '«^e^ -ySff* V' Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. - Z -7^" 1/ -/- "t*Z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1927 | | pagina 80